RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

Termin: 12-13 października 2021

DZIEŃ I

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

15 lat doświadczenia, perspektywa do roku 2030

10:00

Otwarcie konferencji
 • Wojciech Kaczmarczyk (Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
  Społeczeństwa Obywatelskiego)

10:10

Polityka państwa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie programu FIO
 • Prof. Piotr Gliński (Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego)

10:30

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 15 lat doświadczenia Programu
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podsumowanie 15 lat Programu

11:00

Panel ekspercki
Wyzwania stojące przed polskimi organizacjami pozarządowymi w kryzysie pandemii. Wsparcie w ramach programów rządowych.

Prowadzący: Andrzej Rybus-Tołłoczko (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych)

 1. Prof. Galia Chimiak (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
 2. Prof. Rafał Wiśniewski (Dyrektor Narodowego Centrum Kultury)
 3. Prof. Jacek Kurzępa (Poseł na Sejm RP)
 4. Piotr Mazurek (Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Przewodniczący Rady NIW)
 5. Piotr Trudnowski (Prezes Zarządu Klubu Jagiellońskiego)
 6. Wojciech Kaczmarczyk (Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

12:00

Przerwa kawowa

12:30

Równolegle: 2 dyskusje panelowe
Panel 1: Mikrodotacje – makrodziałania. Regranting w ramach FIO

Prowadzący: Adam Kułanowski (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) 

 1. Sławomir Stańczak (LGD Między Odrą a Bobrem)
 2. Iga Sypek (Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK)
 3. Maciej Mulawa (Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej) 
 4. Paweł Kwietniewski-Futerski (Fundacja imienia Stefana Artwińskiego)
 5. Joanna Rybacka-Barisic (SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej)
Panel 2: Tworzenie i rozwijanie związków, federacji i konfederacji organizacji obywatelskich

Prowadzący: Piotr Stec (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych)

 1. Arkadiusz Jachimowicz (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, ESWIP)
 2. Karol Handzel (Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej)
 3. Wojciech Dec (Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych)
 4. Ilona Gosiewska (Federacja Patriotyczna)
 5. Iwona Janicka (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych)

14:00

Podsumowanie paneli i pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE ORGANIZACJI OBYWATELSKICH
POPRZEZ BUDOWĘ KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH

10:00

Otwarcie seminarium
 • Wojciech Kaczmarczyk (Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

10:15

Fundraising – Jak zbierać pieniądze od darczyńców w Internecie?
Wykład ekspercki

W trakcie wykładu uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować skuteczne działania fundraisingowe za pośrednictwem narzędzi internetowych (m.in. TPay, PayPal, Freshmail). Są to niezwykle ważne kwestie w kontekście przenoszenia coraz większej części życia społeczeństwa do Internetu w dobie pandemii.
Prowadzący:  Michał Osiej (www.michalosiej.pl)

11:30

Dyskusja panelowa
Przygotowanie organizacji do budowy kapitału żelaznego – teoria a praktyka

Prowadzący: Irena Gadaj (Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej)

 1. Michał Twardosz (Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce)
 2. Łukasz Samborski (Fundacja ,,Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”)
 3. Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
 4. Agnieszka Pieniążek (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA)
 5. Andrzej Dubiel (Stowarzyszenie Muza Dei)
 6. Paweł Kurtyka (Fundacja im. Janusza Kurtyki)

13:00

Wykład ekspercki
Bezpieczne inwestowanie przynoszące stabilne stopy zwrotu

W trakcie wykładu uczestnicy dowiedzą się, w jakie obszary kierować swoje zainteresowanie w kontekście lokowania środków zebranych w ramach kapitału żelaznego.

14:00

Zakończenie seminarium. Podsumowanie