O NIW-CRSO

NOWOCZESNA INSTYTUCJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służymy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego.
NIW-CRSO jest operatorem następujących programów wspierających rozwój polskiego sektora pozarządowego:

  • Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
  • Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności
  • Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030,
  • Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030,
  • Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030,
  • Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030,
  • Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła”.
SŁUŻBA OBYWATELOM

Wspieramy organizacje pozarządowe, dostosowując nasze działania do ich potrzeb oraz uwarunkowań III sektora. Upraszczamy procedury tak, by nasze rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby środowisk pozarządowych, niezależnie od ich potencjału czy zasobów.

Wierzymy, że właśnie te działania przyczynią się do budowy silnego i stabilnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

WIEDZA I KOMPETENCJE

NIW-CRSO to nowoczesna instytucja, która realizuje cele społeczne według najwyższych standardów zarządzania. Jesteśmy zaangażowanym zespołem specjalistów doskonale znających branżę pozarządową. Naszą misją jest służyć obywatelom i wraz z nimi budować społeczeństwo obywatelskie w jego nowoczesnej formule.

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA

Organizacje pozarządowe to nasi partnerzy, z którymi chcemy wspólnie budować silne i świadome społeczeństwo obywatelskie. Ich udział w realizacji tego dzieła jest kluczowy, dlatego do naszej współpracy podchodzimy z należytym szacunkiem i oczekiwaną otwartością.

Wierzymy, że przejrzyste zasady, konsultowanie działań i zamierzeń, a także otwarty dialog gwarantują optymalne wykorzystanie potencjału społecznego Polaków.