Conference

Idea

The conference “Civil society: space of care about common good” gives an opportunity to talk about the crucial aspects of Polish non-governmental organisations. A large number of Polish NGOs members will participate in the event. In addition, public administration and scientific world representatives will take part in the discussions. Participants will have a unique possibility to see the newest solutions from NGO’s world and touch upon the problem of the future of Polish civil society organisations during the conference. We would like this event to constitute a ground to seek solutions, inspiration and common values, which help to combine different views, ideas and aims. We cordially invite you!

Program

09:00 - 10:00 Registration of participants
10:00 – 10:15 Plenary debate
"Care for the common good in a divided society"
Special guest: Prof. Piotr Gliński
12:15 – 12:45 Coffee break
12:45 – 14:00 Discussion panels (session A)
14:00 – 14:45 Lunch
14:45 – 16:00 Discussion panels (session B)
16:00 – 16:15 Coffee break
16:15 – 17:30 Discussion panels (session C)
18:00 – 19:30 Solemn post-conference part
(presentation of projects of NIW beneficiaries).
19:30 – 21:00 Cocktail party

Panels

Session A (12:45-14:00)

A1. One sector - many worlds: the place of civic organizations in shaping the common good.

A2. How to leave the niche, or how to tell the world in an interesting way, what do NGOs do?

A3. How to study the third sector?

A4. Non-pro fit economization: oxymoron or road to sector stability?

Session B (14:45-16:00)

B1. CSR in corporate foundations as a factor in the development of the third sector.

B2. Plans for the development of civic dialogue institutions in Poland (RDO, WRDO, RDzMP, self-government councils of seniors, youth and families).

B3. Direction of changes in the system of implementing public tasks.

B4. Various faces of volunteering.

Session C (16:15-17:30)

C1. New financial perspective in European funds.

C2. If not a grant, what: fundraising as a vaccine has a grant?

C3. Opportunities and challenges for local civic media.

C4. State policy targeted at youth environments.

Debata plenarna: Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie

Gość specjalny: Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Prowadzący: Anna Grabowska (Polskie Radio)

Paneliści:

1. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Doradca Prezydenta RP)

2. Ilona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra-Niemen, Rada NIW-CRSO)

3. Kuba Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)

4. Paweł Kurtyka (Fundacja im. J. Kurtyki)

5. Ks. Zenon Myszk (Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej)

Sesja A (godz. 12:45-14:00)

Panel A1: Jeden sektor – wiele światów: miejsce organizacji obywatelskich w kształtowaniu dobra wspólnego

Prowadzący: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Paneliści:

1. Prof. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

2. Katarzyna Czayka-Chełmińska (Fundacja Szkoła Liderów) – do potwierdzenia

3. Przemysław Jaśkiewicz (Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych RP)

4. Bohdan Aniszczyk (Towarzystwo Pomocy Brata Alberta)

Panel A2: Jak wyjść z niszy, czyli jak ciekawie opowiadać światu o NGO?

Prowadzący: Jan Zujewicz (NIW-CRSO)

Paneliści:

1. Sergiusz Trzeciak (specjalista ds. wizerunku i marki osobistej)

2. Grażyna Wereszczyńska (Kancelaria Prezydenta RP)

3. Anna Piwowarczyk (Fundacja Leżę i Pracuję)

4. Hanna Waśko (Big Picture)

Panel A3: Jak badać trzeci sektor?

Prowadzący: Dr Marcin Zarzecki (Polska Fundacja Narodowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Paneliści:

1. Prof. Ewa Leś (Narodowa Rada Rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Rada NIW-CRSO)

2. Tomasz Sekuła (Urząd Statystyczny, Kraków)

3. Jan Herbst (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)

4. Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/ Jawor)

5. Prof. Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)

6. Dr Małgorzata Świerczyńska-Żak (Uniwersytet Łódzki)

Panel A4: Ekonomizacja non-profit: oksymoron czy droga do stabilności sektora?

Prowadzący: Piotr Stec (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych)

Paneliści:

1. Tomasz Smorgowicz (Fundacja Helisa)

2. Irena Gadaj (Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej)

3. Justyna Ochędzan (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych)

4. Marek Borowski (Federacja Banków Żywności)

5. Mariusz Mituś (PSONI Jarosław)

Sesja B (godz. 14:45-16:00)

Panel B1: CSR w fundacjach korporacyjnych jako czynnik rozwoju III sektora

Prowadzący: Weronika Najda (zastępca dyrektora NIW-CRSO)

Paneliści:

1. Paweł Zegarłowicz (Citi Handlowy)

2. Magdalena Nestorowicz (Fundacja Santander)

3. Lidia Marcinkowska-Bartkowiak (KGHM Polska Miedź S.A.)

4. Katarzyna Różycka (Fundacja Orlen Dar Serca)

Panel B2: Plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce (RDO, WRDO, RDzMP, samorządowe rady seniorów, młodzieży i rodzin)

Prowadzący: Maciej Kunysz (Stowarzyszenie Ekoskop)

Paneliści:

1. Piotr Wasilewski (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem)

2. Wojciech Jachimowicz (Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada NIW-CRSO)

3. Mirosława Widurek (Rada Działalności Pożytku Publicznego)

4. Prof. Wojciech Misztal (Uniwersytet Warszawski)

Panel B3: Kierunek zmian w systemie realizacji zadań publicznych

Prowadzący: Justyna Ochędzan (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych)

Paneliści:

1. Michał Guć (wiceprezydent Gdyni)

2. Andrzej Rybus-Tołłoczko (Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego)

3. Jerzy Boczoń (Fundacja RC)

4. Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS)

5. Anna Tworz (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

Panel B4: Różnorodne oblicza wolontariatu

Prowadzący: Dariusz Pietrowski (NIW-CRSO)

Paneliści:

1. S. Jolanta Glapka (Fundacja Pasja Życia s. Józefy Menendez)

2. Damian Witkowski (Koordynator Programu Wolontariatu w PZPN)

3. Ilona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra Niemen, Rada NIW-CRSO)

4. Marta Walkowska-Lipko (Centrum Wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego)

Sesja C (godz. 16:15-17:30)

Panel C1: Nowa perspektywa finansowa w funduszach europejskich

Prowadzący: Krzysztof Motyk (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

Paneliści:

1. Maciej Kunysz (Stowarzyszenie Ekoskop)

2. Kamil Bobek (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

3. Piotr Krasuski (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

Panel C2: Jeśli nie grant, to co: fundraising jako szczepionka ma grantozę?

Prowadzący: Stefan Kołucki (NIW-CRSO)

Paneliści:

1. Robert Kawałko (Polski Instytut Filantropii)

2. Przemysław Kulik (Fundacja „Znajdź Pomoc”)

3. Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii)

4. Patryk Urban (Założyciel Siepomaga.pl)

5. Anna Trześniewska (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Panel C3: Szanse i wyzwania rozwoju mediów obywatelskich

Prowadzący: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Paneliści:

1. Ewelina Florczak (Obywatelski Głos Seniora- Stowarzyszenie Manko)

2. Tomasz Kowalski (redaktor naczelny Sądeczanin.info)

3. Magda Dobranowska-Wittels (redaktor naczelna NGO.pl)

4. Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.)

5. Piotr Wyszomirski (Fundacja Pomysłodalnia)

Panel C4: Polityka państwa skierowana do środowisk młodzieżowych

Prowadzący: Piotr Mazurek (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem)

Paneliści:

1. Anna Nowosad (Związek Harcerstwa Polskiego)

2. Barbara Kapturkiewicz (Stowarzyszenie Harcerskie)

3. Wiesław Turzański (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

4. Karol Szymura (PDzMP, Zespół Doradczy przy Młodzieżowym Sejmiku woj. Ślaskiego)

5. Zbigniew Kowalczyk (ZHP poza granicami Kraju)

6. Joanna Pietrasik (Fundacja Civis Polonus)

The event is co-funded from the means of Long-term Volunteering Support and Development Programme for 2018-2030 The Solidarity Corps, Priority 6 of Civil Society Organisations Development Programme for 2018-2030 CSODP, Task 3 The Scout Movement Development Governmental Programme for 2018-2030 and Civil Initiatives Fund Programme for 2014-2020, Priority 5 Technical Support.