RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

Termin: 12-13 października 2021

Zapraszamy do rejestracji

O konferencji

Wydarzenie, na które zaprasza Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie się składać z dwóch części. Pierwsza z nich to konferencja poświęcona Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich, druga – to z kolei seminarium mające na celu spotkanie organizacji zainteresowanych rozwojem kapitałów żelaznych.

O NIW - CRSO

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Our work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit